Cedefop vyhlásil fotosoutěž (nejen) pro žáky odborných škol

Přihlášku je nutné poslat do 15. července.

Mezinárodní fotosoutěž #CedefopPhotoAward je jednou z aktivit Evropského týdne odborných dovedností, který se z podnětu Evropské komise uskuteční na podzim. Již teď se ale mohou přihlásit skupiny žáků do soutěže, kterou organizuje Cedefop. Tématem soutěže je spolupráce žáků. Skupiny o maximálním počtu tří žáků mohou zaslat originální fotopříběhy nebo sérii fotografií ilustrujících, jak v rámci odborné přípravy získávají kolektivní zkušenosti. Neměl by chybět ani krátký popis přibližující celou myšlenku.

Zúčastnit se mohou žáci libovolného věku z odborných škol, ale i ti, kteří odborné vzdělávání absolvují v rámci celoživotního učení. Soutěž není určená jednotlivcům. Přihlášku, pravidla a bližší informace o soutěži naleznete zde:  http://www.cedefop.europa.eu/en/content/cedefopphotoaward-2017-rules-and-application-form. Přihlášku je nutné zaslat e-mailem nejpozději do 15. července na adresu  Cedefopphotoaward@cedefop_europa_eu.

Výherci první ceny navštíví závěrečný ceremoniál Evropského týdne odborných dovedností, který se uskuteční 24. listopadu v Bruselu. Druzí na stupni vítězů se mohou 2. listopadu zúčastnit zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Soluni (#TIFF58). Cestovní náklady včetně ubytování pro žáky a doprovodnou osobu budou hrazeny Evropskou komisí a Cedefopem. Návštěvníci obou měst si pak mohou prohlédnout vystavené vítězné práce.  


Evropský týden odborných dovedností se uskuteční od 20. do 24. listopadu. Celý týden bude  napříč státy Evropské unie nabitý různorodými akcemi. Jejich společným cílem bude upozornit na to, jak mohou žáci a dospělí v rámci odborného vzdělávání a přípravy rozvíjet svůj talent a získat konkrétní dovednosti a znalosti, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce. Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice pro minulý i letošní rok byl pověřen Dům zahraniční spolupráce.