Members meeting EUROPEN-PEN International 24. - 25. dubna 2017, Dánsko

Ve dnech 24. - 25. dubna 2017 v Dánsku probíhá Members meeting EUROPEN-PEN International , kterého se účastní zástupci NÚV z Centra fiktivních firem.

Kažoročně probíhají dva Members Meetingy, na kterých výkonný ředitel a jednotlivé pracovní komise referují členům o tom, co se za poslední pololetí událo. Během těchto dvou až třídenních jednání členské země schvalují nejdůležitější věci jako je např. financování organizace či přijímání nových členů. Slouží také pro projednání spolupráce jednotlivých zemí se zaměstnanci organizace či vzájemné spolupráce jednotlivých zemí. Důležitým bodem bývají i společné workshopy zaměření na rozvoj sítě. 

Více informací o akci se dozvíte na webových stránkách stránkách EUROPEN - PEN international, nebo na Facebooku organizace


Centrum fiktivních firem NÚV