Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Zveme vás na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, která se uskuteční 26. - 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem mezinárodní konference je vytvořit prostor pro setkání akademických pracovníků, výzkumníků, poskytovatelů služeb kariérového poradenství, vzdělavatelů kariérových poradců i tvůrců politik a otevřít širší odbornou diskusi na téma profesionalizace služeb kariérového poradenství. Konferenci, jíž je NÚV partnerem, pořádají společně Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd a Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance.


Vše o konferenci.


Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština. Plenární přednášky přednesené v češtině a slovenštině budou tlumočeny do angličtiny a přednášky v angličtině budou tlumočeny do češtiny. Účast na konferenci je zdarma. Přihláška zde.

KONTAKT:

Martin Šťastný
email: info@konferencekp_cz


DALŠÍ INFORMACE:

Desatero kariérového poradenství

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství