Vzdělávací nabídka pro DVPP

Kompletní vzdělávací nabídka pro DVPP na druhé pololetí školního roku 2014/15 (kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství) je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče.

vzdělávací nabídka NÚV vzdělávací nabídka NÚV

Na jednotlivé vzdělávací programy se můžete přihlásit computer-27209_150.pngzde. Oznámení o zařazení do vzdělávacího programu je přihlášeným zasláno tři pracovní dny po uzávěrce přihlášek.

Po organizační stránce vzdělávání zajišťují Mgr. Nataša Habarta Alešová (natasa.alesova@nuv_cz), PaedDr. Zuzana Jalloul (zuzana.jalloul@nuv_cz), Lucie Škodová (lucie.skodova@nuv_cz) a Ivana Biskupová (ivana.biskupova@nuv_cz) – viz k tomu ve vzdělávací nabídce položka organizační garant.

S vašimi případnými dotazy se vždy obracejte na toho organizačního garanta, který je uveden u příslušného vzdělávacího programu.