ŽÁCI VE FINSKU MAJÍ PRÁVO NA OSOBNÍ POHODU

Čtěte na blogu Pro vzdělávání

Téma osobní pohody žáků prolíná finským základním vzděláváním. Je ukotveno v legislativě, kultuře škol i školním kurikulu. Jaká opatření podporují tzv. well-being žáků v jednom z nejúspěšnějších vzdělávacích systémů světa?

Ve finském vzdělávacím systému má osobní pohoda (well-being) již dlouhou tradici a finští žáci na ni mají právo, které je zakotveno v legislativě, národním kurikulu pro základní vzdělávání i v navazujících školních kurikulech. Kromě toho je well-being také prostředkem pro efektivnější učení žáků. Finové pojímají well-being široce, s jeho fyzickými, psychickými, sociálními i ekonomickými aspekty, čemuž také odpovídá rozmanitost opatření sloužících k zajištění osobní pohody žáků základních škol.

Evropské sdružení institucí zabývajících se vývojem a výzkumem ve vzdělávání (CIDREE) se ve své ročence pro rok 2017 věnuje tématu osobní pohody (well-being) ve školách z mezinárodní perspektivy. Národní kurikulum pro základní vzdělávání ukládá školám povinnost zajistit takové školní prostředí, které podporuje osobní pohodu žáků. Jak se finské základní školy s tímto požadavkem vyrovnávají?

celý článek si můžete přečíst na blogu Pro vzdělávání


Blog Pro vzdělávání 

Přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme zde překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.