Základní školy a víceletá gymnázia se mohou začít registrovat do Minisčítání

Vyplňování dotazníků a interpretace dat  má zpestřit žákům ve věku 9 - 15 let hodiny matematiky nebo výchovy k občanství.

Minisčítání je určeno žákům ve věku od 9 do 15 let. Vzniklo už v roce 2010 – na základě inspirace projektem ve Velké Británii – jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

Prvního ročníku se zúčastnilo 30 068 žáků z 2 200 tříd na 360 školách, do druhého ročníku se v roce 2012 zapojilo 15 662 dětí z 1 115 tříd na 225 školách.


 

„Prostřednictvím Minisčítání mohou učitelé zpestřit svým žákům hodiny matematiky nebo občanské nauky. Děti se naučí pracovat s grafy a porozumět tomu, jak funguje statistika. Celkové výsledky projektu umožní porovnat údaje za jednotlivé školy, města i regiony,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.

 Základní školy a víceletá gymnázia se do Minisčítání mohou registrovat ode dneška. Registrace je jednoduchá, bezplatná a probíhá on-line. Jejím prostřednictvím získá škola přístupové heslo, které budou moci její žáci od 1. října do 13. listopadu použít pro vyplňování dotazníků Minisčítání. Dotazníky budou vyplňovány anonymně, data budou vázána pouze na danou třídu a školu.

 Po 13. listopadu, až skončí vyplňování dotazníků, bude vylosováno pět tříd. Získat mohou výlet do libereckého science centra iQlandia či exkurzi v Rádiu Junior Českého rozhlasu.

 Více informací zde: www.miniscitani.cz.