Výzva pro školy - zapojte se: dotazník Free to Speak, Safe to Learn

Ředitelé a učitelé mohou do 20. května vyplňovat dotazník pro Radu Evropy o zkušenostech a názorech na demokratické školy a demokratické postupy ve škole. 

Vážení učitelé, ředitelé a zástupci ředitelů škol!

Obracíme se Vás s prosbou o vyplnění dotazníků pro Radu Evropy. 

Dotazníky jsou zahájením tříleté kampaně Free to Speak, Safe to Learn – Democratic Schools for All. Tato kampaň chce zdůraznit závazek členských států Rady Evropy k demokratickým hodnotám a zásadám v životě a kultuře. Vzhledem k tomu, že demokratické hodnoty a zásady lidských práv jsou v Evropě stále více zpochybňovány, je velmi důležité zdůrazňovat inspirující práci učitelů, studentů a rodičů, stejně jako každodenně rozvíjet demokratickou praxi ve školách. 


Tříletá kampaň „Free to Speak, Safe to Learn“ – Democratic Schools for All bude představena v listopadu 2018 na zahajovací konferenci v Oslu. V současné době je kampaň ve své přípravné fázi, jejíž součástí je sběr informací prostřednictvím dotazníků. Dotazníky je potřeba vyplnit v online prostředí na níže uvedených odkazech v angličtině nebo francouzštině, výzva byla prodloužena až do 20. května.


Dotazník je určen pro učitele, ředitele a zástupce ředitelů základních a středních škol a je rozdělen do dvou částí:

1. zkušenosti a názory na demokratické školy 
2. demokratické postupy ve škole

Na základě obdržených reakcí od respondentů skupina odborníků z Rady Evropy bude upřesňovat kritéria pro demokratické školy i témata pro kampaň. Také bude vybráno několik dobrých příkladů demokratických postupů a demokratické praxe ve školách – zástupci těchto škol (1 učitel, 3 studenti a ředitel/ka školy) budou pozváni na zahajovací konferenci v Oslu, aby svůj projekt představili.