Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

Do vydávání dodatků k osvědčení, které popisují odborné i obecné kompetence absolventů, a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání, se ve školním roce 2015/16 zapojilo 586 středních škol (48 %). Školy mohou dát dodatky svým bývalým žákům k dispozici také v elektronické formě, a to ke stažení na svých webových stránkách. 

Absolventi dostávají dodatky, tedy dokumenty doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, od své školy spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem převážně v tištěné podobě. Často ovšem z různých důvodů potřebují duplikát dodatku nebo by se jim dokument hodil také v elektronické formě.

„Část individuálních žádostí o dodatky máme od absolventů, kteří tištěné dodatky jednoduše ztratili. Není problém, aby o dokument znovu zažádali u nás, ale snáze najdou cestu ke své škole, kde svoji kvalifikaci získali. Na jejím webu by měli mít možnost stáhnout si dodatek jako pdf v češtině a cizím jazyce, v němž dokument v papírové podobě nemají nebo ho zrovna potřebují v elektronické formě,“ říká Julie Smetanová z klientského centra Národního centra Europass ČR.     

Absolventi dostávají tištěné dodatky v češtině a jednom z cizích jazyků. Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině (95 %), každoročně také stoupá zájem o dodatky v němčině (10 %) a v menší míře ve francouzském jazyce. Školy mohou vyvěsit dodatky na své webové stránky v různých jazykových verzích.

Dodatek k osvědčení usnadní hledání práce nebo brigády v zahraničí

Umístěním dodatků na web pomohou školy svým absolventům a zároveň tím získají další příležitost ke své prezentaci před uchazeči o studium a jejich rodiči. Žáci základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu, se díky dodatkům dozvědí, jaké schopnosti a dovednosti studiem daného oboru získají a jakou práci mohou po absolvování školy vykonávat.

Absolventi si mohou dodatek přiložit k životopisu a použít ho zejména v případě, že se ucházejí o práci nebo brigádu v zahraničí. Možnost vydávat tento dokument nabízí školám Národní centrum Europass ČR, a to zcela zdarma. Registrací na webových stránkách Europassu získají školy plný přístup k databázi, která obsahuje dodatky k více než 800 středoškolským oborům. Do zveřejňování elektronických dodatků k osvědčení se mohou zapojit i střední školy, které tištěné dodatky nevydávají.

Možnost stáhnout si dodatek k osvědčení z webových stránek svým absolventům poskytuje například Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov