Jak zvýšit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu?

Seminář Eurocentra Praha ve středu 22. října od 17:00

Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

  • Petr Černikovský, ředitel Odboru strategie a evropských záležitostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Jan Dušek, ředitel, Škoda Auto vysoká škola, o. p. s.
  • Jakub Hejsek, Deloitte CE

Seminář pořádá Eurocentrum Praha a uskuteční se 22. října 2015 od 17.00 hodin, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1.
Svoji účast potvrzujte na adrese eurocentrum.praha@euroskop_cz.


Seminář se uskuteční v rámci Národního konventu  o EU a bude předcházet odbornému kulatému stolu, který bude formulovat doporučení české vládě.