Edukativní programy a umělecké vzdělávání

Pracovní setkání GHMP a NÚV v úterý 24. května 2016 je součástí Týdne uměleckého vzdělávání.

Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Národní ústav pro vzdělávání srdečně v úterý 24. května 2016 zvou na pracovní setkání s názvem 

Edukativní programy GHMP a umělecké vzdělávání

(obsah edukativních programů GHMP a jejich vazba na další tvůrčí činnost a vzdělávací obsah výtvarného oboru)

Místo konání: Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

Adresa: Karlova 189/2, Praha 1, 11000, Praha

Datum konání: 24.5.2016 17:00 - 19:00

Program:

- úvodní výtvarná etuda (reagující na aktuální výstavu Jiřího Příhody v GHMP)

- základní informace o edukaci v GHMP

- prezentace edukačních aktivit ke čtyřem vybraným výstavám a expozicím GHMP (Jiří Příhoda: Sochy, Andreas Groll: Neznámý fotograf, Bílkova vila, Slovanská epopej)

- diskuse se studenty - účastníky náslechů těchto doprovodných programů

- podněty a postřehy zúčastněných

http://www.ghmp.cz/edukacni-centrum/


Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce, neziskové organizace a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

Národní ústav pro vzdělávání je partnerem akce, která se letos uskuteční ve dnech 21. - 29. května 2016.

Vce o Týdnu uměleckého vzdělávávní a amatérské tvorby