EQF: aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva ČR

Upřesnění dokumentu přijatého v roce 2011.

Národní přiřazovací zpráva České republiky přijatá v roce 2011 doznala změn. Úpravy se týkají upřesnění informací o reformě závěrečné zkoušky, nové klasifikaci ISCED 2011 a povinnosti uvádět odkaz na úroveň EQF v dokladech o vzdělání ze základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Údaj o Evropském rámci kvalifikací (EQF) bude od října 2017 povinně na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.


Co je to EQF: http://archiv-nuv.npi.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf/infografika-o-eqf


Národní přiřazovací zpráva ČR: http://archiv-nuv.npi.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf/aktualizace-narodni-prirazovaci-zpravy

Glosář pro vytváření Českého rámce kvalifikací: http://archiv-nuv.npi.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf/glosar-pro-potreby-vytvareni-ceskeho-ramce-kvalifikaci