Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou

Zpravodaj 10/2015 přináší článek webu euractiv.com přeložený do češtiny

V některých evropských zemích je až třetina mladých lidí ve věku 18 až 25 let pro své zaměstnání příliš kvalifikovaná. Mnozí z nich přijali hůře placená místa jen proto, aby se z nich nestali nezaměstnaní.


Celý Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí 10/2015: Zp1510a.pdf Zp1510a.pdf (1,97 MB)

Více článků Zpravodaje


Povečeříte-li v současné době v Edinburghu, možná vám přinese fish and chips Ilaria Marchi, 24letá Italka, která mluví několika jazyky a má bakalářský diplom z oboru historie a mezinárodní vztahy z univerzity v Aberdeenu. Usadila se v Edinburghu, protože předpokládala, že tam ve svém oboru najde místo spíše než v Itálii, ale nepovedlo se jí to. Pracovních míst pro historiky je velmi málo a čerství absolventi bez zkušeností nebo dobrých styků je těžko získají. Jako servírka si Ilaria Marchi vydělá za hodinu 6,50£ (8,90 eur). Plat jí umožňuje platit nájem a účty. Magisterské studium v oboru historie rovnosti pohlaví si hradí ze zpropitného. Na ostatní vybírá z úspor.

Nadbytečně kvalifikovaná generace 

Podle výzkumného projektu STYLE (Strategický přechod pro mladé pracovní síly v Evropě)1 mají nejvyšší úroveň nadbytečné kvalifikace mladí Irové, 33 %, následuje Kypr (31 %) a Španělsko (30 %). Nejnižší míru má Slovinsko (10 %). Tyto údaje se však týkají jen lidí ve věku 18 až 25 let, z nichž mnozí ještě studují. 

Jedním ze spoluautorů studie STYLE je Adele Bergin z Ústavu ekonomického a sociálního výzkumu (ESRI) v Dublinu. Podle ní je zvyšování počtu mladých lidí s nadbytečnou kvalifikací dáno zejména tendencí rozvinutých ekonomik usilovat o to, aby více občanů získalo terciární vzdělání. Stává se také, že mladí lidé vystudují v oborech, po jejichž absolventech není na trhu práce poptávka. Podíl absolventů s nadbytečnou kvalifikací je v inženýrských oborech, matematice, přírodních vědách, právu a lékařství výrazně nižší než v uměleckých a společenskovědních oborech. 

Nerovnováha vzdělávacích směrů 

Nadbytečná kvalifikace je důsledkem některých faktorů, např. nadbytku kvalifikovaných pracovníků nebo nerovnováhy vzdělávacích směrů. Problém by mohl být ve většině evropských zemí účinněji zvládán, kdyby byly charakteristiky trhu práce lépe integrovány do procesu plánování vzdělávání. 

Politika vzdělávání 

Marianne Thyssen, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, kvalifikace a pracovní mobilitu, v reakci na studii STYLE prohlásila, že mladí lidé by neměli být odrazováni od získání lepšího vzdělání, proto- že dobré vzdělání a vhodné kvalifikace jsou nejlepší zbraní proti nezaměstnanosti. A vysoce kvalifikovaná pracovní síla je v globalizované ekonomice pro Evropu největší konkurenční výhodou. 

Komise chce zlepšit způsob, jakým předpovídá nezbytné kvalifikace na trhu práce, přizpůsobit vzdělávání potřebám trhu práce a umožnit mladým lidem, aby měli při volbě vzdělávání a kariéry více informací. Je třeba zvýšit spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacím systémem. 

V příštím roce by měla Komise představit evropský program týkající se kvalifikací. Hlavním úkolem programu bude pomoc lidem při rozvoji kompetencí, zejména základních kompetencí: správně číst a psát, umět používat počítač atd. Bude obsahovat i opatření pro zdokonalení způsobu předvídání kompetencí nezbytných na trhu práce a pro uznávání diplomů. 

Allan Päll, generální tajemník Evropského fóra mláde- že (Youth Forum Jeunesse – YFJ), říká, že nadbytečná kvalifikace souvisí s tím, že: 

  • vzdělávací politika dostatečně nevede k celoživotnímu učení; 
  • mladí lidé volí akademické studium, neboť odborné vzdělávání je považováno za horší možnost; 
  • od učňovství by mladí lidé neměli být odrazováni za předpokladu, že bude doplněno lepším poradenstvím a že budou vždy dostupné všechny druhy vzdělávání; 
  • nesoulad mezi nabídkou kvalifikací a poptávkou po nich je i důsledkem nedostatku pracovních míst a kvalitních zaměstnání pro mladé – nenajdou-li mladí lidé práci, často se vrací ke studiu; 
  • sektory, které vytvářejí mnoho pracovních míst, např. informatika a zelená ekonomika, musí dostávat víc veřejných a soukromých investic.

V letech 2007–2013 vzrostla podle Eurostatu nezaměstnanost mládeže v Evropě z 15,7 % na 23,4 %. Představitelé států a vlád v EU v únoru 2013 souhlasili s iniciativou pro zaměstnanost mládeže (Youth Employment Initiative – YEI), na kterou připadá 6 miliard eur. Řecko, Španělsko a Itálie dostanou 3,4 miliard.


1V letech 2007–2013 vzrostla podle Eurostatu nezaměstnanost mládeže v Evropě z 15,7 % na 23,4 %. Představitelé států a vlád v EU v únoru 2013 souhlasili s iniciativou pro zaměstnanost mládeže (Youth Employment Initiative – YEI), na kterou připadá 6 miliard eur. Řecko, Španělsko a Itálie dostanou 3,4 miliard.


Přeložila Anna Konopásková

Pramen: Jacobsen, Henriette. Overeducation: When fish and chips are served by historians / La surqualification des jeunes devient la norme en Europe. 

http://www.euractiv.com/sections/youth-unemployment/overeducation-when-fishand-chips-are-served-historians-317800