Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Zveme Vás na mezinárodní konferenci ke kariérovému poradenství: 23. - 24. listopadu v Hradci Králové

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Cílem setkání je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat profesionalizaci a zároveň otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Jednou z řečníků bude Rie Thomsen, ve své prezentaci se bude soustředit na téma Kariérové poradenství v komunitách.


Více informací

Přihlášky


Na konferenci je zajištěn překlad, účast je bez poplatku.