Týden globálního vzdělávání

Startuje v sobotu 18. listopadu.

V týdnu od 18. do 26. listopadu 2017 se v České republice uskuteční Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.


Cestování do různých koutů světa se stalo samozřejmostí. Může však být obohacující a současně i velmi zničující. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a rozvíjet je. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V České republice se do letošního ročníku zapojí organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.


Hlavní akce:

  • Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Vás zve 20. listopadu 2017 od 13:00 do 16:00 na Kulatý stůl o globálním vzdělávání na téma „Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?“. Kulatý stůl se koná v Langhans - Centru Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1.
  • Charita Česká republika promítá 20. listopadu od 18:30 film Gringo Trails s následnou diskuzí s Davidem Šrámkem, který podnikl dvacetiměsíční cestu kolem světa. Promítání je určeno pro širokou veřejnost a koná se v Café V lese, Praha.
  • Centrum PANT ve spolupráci s Europe Direct Ostrava pořádají 21. listopadu 2017 od 17:00 v ostravském Centru PANT veřejnou prezentaci na téma udržitelného rozvoje v Istanbulu a ve středu22. listopadu od 18 hodin proběhne promítání snímku Gringo Trails spojené s následnou debatou.
  • ARPOK o.p.s. pořádá 22. listopadu 2017 v Olomouci panelovou diskuzi na téma „Udržitelný cestovní ruch“, během které se koná projekce filmu k tematice udržitelného cestovního ruchu. Akce se koná od 10:00 do 12:00 v Divadle hudby a je určena pro zapojené zástupce škol spolu s jejich žáky.
  • Vzdělávací program Varianty a Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s INEX - sdružení dobrovolných aktivit pořádají v Praze 22. listopadu Pub quiz: Jak na odpovědné cestování?. Akce se koná od 18:00 na adrese Svět-HUB, Slovenská 1705/21, Praha 2.
  • Organizace NaZemi ve spolupráci s Junákem – českým skautem pořádá 22. listopadu projekce filmů s následnou diskuzí ve všech Skautských institutech. Konkrétně v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. ADRA o.p.s. ve spolupráci s NaZemi Vás zve na veřejnou projekci s diskuzí na téma Cestování a udržitelnost. Promítání se koná 22. listopadu 2017 od 19:00 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, Praha 1.
  • Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) pořádá 28. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 již 2. ročník Minikonference „Globální témata v českých školách?“. Akce se koná v Adalbertinu, Hradec Králové.

Bližší informace k pořádaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a na https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html