Gramotnosti: nahlížíme vzdělávání z jiných úhlů

Zajímáte se o učení v souvislostech?

Jak předat dětem schopnost učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech? Jedním z dobrých vodítek na cestě za poznáním jsou gramotnosti. Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí, kdy úlohou učiteleje být průvodcem a partnerem, který rád pomůže. Učíme v souvislostech - aby si žáci poradili i s jinými než domácími úkoly.

  • Čtenářská gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty v nejširším slova smyslu. Utváří se celoživotně. Vzdělávání otevírá možnosti pro její systematický rozvoj.
  • Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.
  • Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

Zajímáte se o gramotnosti? 

Více informací najdete na https://gramotnosti.pro/.

Dozvíte se zde mimojiné:

jak může učitel ve svém předmětu využívat technologie

jak opakovat učivo v angličtině prostřednictvím e-knihy nebo 

ohlédnutí za konferencí Gramotnosti.pro život, která se uskutečnila na konci května na pražské Pedagogické fakultě.