Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy škol

Mezi oceněnými byli také absolventi učebních oborů, kteří zvítězili v soutěži samostatných odborných prací. Tuto soutěž vyhlašuje  každoročně Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s HK ČR.

190 nejlepších absolventů gastronomických oborů a oborů služeb bylo oceněno v Praze dne 30. září 2016 v rámci veletrhu For Gastro v Pražském PVA Letňany. Certifikát převzali z rukou viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra. Slavnostního předávání se zúčastnila také náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Simeona Zikmundová a náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.

Dalších 118 nejlepších absolventů technických oborů bude oceněno v Brně dne 4. října 2016 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v sídle Regionální hospodářské komory Brno. 

Letos Hospodářská komora ČR ocení o 58 absolventů více než v roce 2015, celkem již ocenila 5474 absolventů.


Více o soutěži samostatných odborných prací