Jak se učí jinde?

Přijměte pozvání k virtuální hospitaci výuky českého jazyka u žáků s SPU.

PhDr. Kamila Balharová ze ZŠ Táborská v Praze nabízí virtuální hodinu českého jazyka s žáky 3. ročníku se specifickými poruchami učení. Cílem hodiny je procvičovat čtení s porozuměním s důrazem na rozvoj sluchového rozlišování.

https://www.youtube.com/watch?v=F9SjUV6M4_4&list=PLfUxHiBxhHIJJEy3NP0Hds_HlNdVZJGIz

(délka videa: 00:25:26)