Informační centra mládeže: výměna zkušeností

Celostátní setkání ICM v Ivančicích ve dnech 6. až 7. června 2016.

Zástupci více než čtyř desítek informačních center pro mládež (ICM) si na celostátním setkání vymění zkušenosti ze své praxe. Na programu jsou  mimo jiné prezentace všech ICM nebo přednášky o kariérovém poradenství, práci s talentovanou mládeží a projektovém inkubátoru Erasmus +. Součástí programu budou prezentace úspěšných aktivit podporujících činnost ICM (Jak zřídit při ICM mediální studio) a workshopy jak praktické (Výroba plakátu, Cílená publicita ICM atd.), tak metodické (např. Mládež a EU, modelový workshop). Jedním z cílů letošního setkání je i vytvoření systému oceňování a pojmenování ceny pro nejlepší dobrovolníky v síti ICM.


 Informační a poradenská činnost Národního informačního centra pro mládež (NICM), které nepřetržitě pracuje od roku 1992, směřuje především do oblasti vzdělávání v ČR a v zahraničí, vyhledávání pracovních příležitostí včetně brigád, stáží, workcampů a dobrovolnických aktivit, řešení bydlení, možnosti vycestovat, aktivit ve volném čase apod. Cílovou skupinou NICM jsou žáci, středoškoláci, vysokoškoláci a mladí lidé do 30 let.

www.nicm.cz

www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez