Informační centra pro mládež - jsou i ve vašem městě?

Celostátní setkání všech informačních center mládeže se uskuteční 4. října 2016 v Praze.

Bezplatný informační a poradenský servis zejména mládeži, ale i dospělým poskytují pracovníci informačních center pro mládež (ICM). Ve všech krajích ČR jich nyní působí více než čtyři desítky. Jejich doménou jsou témata vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, otázky z oblasti občan a společnost, mládež v EU a další. 

ICM jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Jejich pracovníci pomáhají mladým odpovědět na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež

Činnost center zastřešuje Národní informační centrum pro mládež (NICM).


mapa ICM v ČR


Setkání všech ICM se uskuteční v úterý 4. října 2016 v sídle NICM na Poříčí 1035, Praha 1. Tématy budou mimo jiné autorská práva v činnosti ICM, svoboda a autorita ve výchově, strukturovaný dialog - spolupráce, tipy na aktivity při prezentačních akcích nebo bezpečnost on-line.

Program celostátního setkání ICM