Icolle 2016

Mezinárodní vědecká konference na téma aktuální výzvy v celoživotním vzdělávání a učení

Zástupci NÚV z oddělení pro mezinárodní spolupráci se zúčastní ve dnech 13. a 14. září 2016 konference, která se zaměří především na kariérní systém a další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogické vzdělávání akademických pracovníků, očekávání zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců a trendy ve vzdělávání starších dospělých. Prostor na konferenci naleznou i další témata vztažená k celoživotnímu vzdělávání a učení (tj. k sekundárnímu vzdělávání, terciárnímu vzdělávání, dalšímu vzdělávání, seniorskému vzdělávání aj.).

Konference je pořádána pod záštitou rektora Mendelovy univertzity v Brně a uskuteční se v kongresovém centrum ve Křtinách u Brna.


webové stránky konference