Asistent pedagoga

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga,  které schválila porada vedení MŠMT na konci května 2015. 

MDAP.pdf  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (601,11 KB)


Na metodickém doporučení se podílela pracovní skupina složená z pracovníků NÚV, MŠMT, zástupců krajských úřadů odborníků z praxe. Předkládaný materiál byl projednán s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a s Asociací ředitelů základních škol, dále s představiteli pracovníků ve speciálně pedagogických centrech a se zástupci krajských úřadů.

Metodické doporučení vypracoval Národní ústav pro vzdělávání na základě požadavku MŠMT. Je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, dále i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů.