Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou zaměřeny na otázky koncepce obsahu filmové a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Třetí den je na programu workshop klasické filmové animace. Konferenci připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci v garantem oblasti umění a kultura Národního ústavu pro vzdělávání.


Zájemci budou mít možnost představit vlastní edukační projekt ve formě elektronické prezentace, která bude promítána během celé konference na vyhrazeném místě. K dispozici je také možnost vystavit poster v tištěné formě. Pro zúčastněné pedagogy je připraven certifikát s osvědčením účasti a definicí získaných dovedností a znalostí.

Témata konference:

  • Osvětlení metodiky nového vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia a její praktické vyučování ve školách 
  • Východiska a pojetí vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova 
  • Výrazové prostředky audiovize ve světle historického vývoje 
  • Kinematografický obraz a světlo (hlavní výrazové prostředky kinematografie) 
  • Základní technické vybavení pro audiovizuální výchovu (přístroje a nastavení jejich funkcí) 
  • Motivační ukázky prací žáků různých typů a stupňů škol

Předběžný harmonogram konference Předběžný harmonogram konference (327,88 KB)

Digifolio Audiovizuální/Filmová výchova na Metodickém portále rvp.cz.