Konsolidovaný text školského zákona

Ve sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. 

UPOZORNĚNÍ: Následující úplné znění je zpracováno pouze jako informativní materiál. Rozhodné znění školského zákona vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

Úplné znění novely školského zákona - pro informaci