Kulaté stoly k financování vzdělávání

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se uskuteční dva kulaté stoly na téma financování vzdělávání. Obě akce jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Dopolední kulatý stůl začne v 10.00 v Národní technické knihovně. Ke klíčovým tématům diskuse bude patřit financování technických vysokých škol nebo reforma financování regionálního školství. Více informací zde.

Odpolední kulatý stůl rozvine téma jak financovat kvalitu v odborném vzdělávání. Setkání pořádá projekt Pospolu a začíná ve 13.30 v BNV Consulting, Melantrichova 17b, Praha 1. Více informací zde.