Do nové databáze Europass se střední školy mohou registrovat celý rok

Střední školy mají možnost zaregistrovat se do databáze po celý rok na adrese:http://edo.europass.cz/ a získat tak plný přístup ke všem dodatkům.

Školy, které si letos neobjednaly hlavičkový papír (tato možnost byla do 31. 3. 2015) si mohou dodatky stáhnout včetně „hlavičky“ (záhlaví). Škola se může nově rozhodnout, zda předá dodatky svým absolventům elektronicky (např. uložením na webové stránky školy, zaslat e-mailem) nebo v tištěné formě. V případě volby vlastního tisku však prosíme o zachování minimální kvality vzhledu dokumentu (doporučujeme papír vyšší gramáže a barevný tisk).