Opatření ministra, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou na 2 nebo 3 zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy, čímž se podmínky ukončování vzdělávání sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium.

 

dodatek_k_RVP_1601M01_Ekologie_a_zivotni_prostredi.pdf dodatek_k_RVP_1601M01_Ekologie_a_zivotni_prostredi.pdf (61,07 KB)

dodatek_k_RVP_2842L01_Chemik_operator.pdf dodatek_k_RVP_2842L01_Chemik_operator.pdf (61,13 KB)

dodatek_k_RVP_2844M01_Aplikovana_chemie.pdf dodatek_k_RVP_2844M01_Aplikovana_chemie.pdf (60,91 KB)

dodatek_k_RVP_2846M01_Technologie_silikatu.pdf dodatek_k_RVP_2846M01_Technologie_silikatu.pdf (71,60 KB)

dodatek_k_RVP_3341L01_Operator_drevarske_a_nabytkarske_vyroby.pdf dodatek_k_RVP_3341L01_Operator_drevarske_a_nabytkarske_vyroby.pdf (61,89 KB)

dodatek_k_RVP_3342M01_Nabytkarska_a_drevarska_vyroba.pdf dodatek_k_RVP_3342M01_Nabytkarska_a_drevarska_vyroba.pdf (61,90 KB)

dodatek_k_RVP_3442M01_Obalova_technika.pdf dodatek_k_RVP_3442M01_Obalova_technika.pdf (60,56 KB)

dodatek_k_RVP_3741M01_Provoz_a_ekonomika_dopravy.pdf dodatek_k_RVP_3741M01_Provoz_a_ekonomika_dopravy.pdf (60,52 KB)

dodatek_k_RVP_3742M01_Logisticke_a_financni_sluzby.pdf dodatek_k_RVP_3742M01_Logisticke_a_financni_sluzby.pdf (61,44 KB)

dodatek_k_RVP_4141M01_Agropodnikani.pdf dodatek_k_RVP_4141M01_Agropodnikani.pdf (60,93 KB)

dodatek_k_RVP_4146M01_Lesnictvi.pdf dodatek_k_RVP_4146M01_Lesnictvi.pdf (60,84 KB)

dodatek_k_RVP_6341M01_Ekonomika_a_podnikani.pdf dodatek_k_RVP_6341M01_Ekonomika_a_podnikani.pdf (62,11 KB)

dodatek_k_RVP_6341M02_Obchodni_akademie.pdf dodatek_k_RVP_6341M02_Obchodni_akademie.pdf (61,00 KB)

dodatek_k_RVP_6542M01_Hotelnictvi.pdf dodatek_k_RVP_6542M01_Hotelnictvi.pdf (62,10 KB)

dodatek_k_RVP_6542M02_Cestovni_ruch.pdf dodatek_k_RVP_6542M02_Cestovni_ruch.pdf (61,12 KB)

dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf dodatek_k_RVP_gymnazium_se_sportovni_pripravou.pdf (58,56 KB)

 

Více na stránkách MŠMT.