21. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2014

KVALIFIKACE – VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST - KONKURENCESCHOPNOST (23. – 24. 4. 2014)

Cílem celostátního semináře je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu celoživotního učení jednak z pohledu aktuální situace (výsledky implementace systémových změn nastavených projekty v počátečním i dalším vzdělávání v programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013, přičemž prezentována budou prvoplánově témata, nikoliv projekty samotné – ty budou zmíněny jako nástroj k nastavení systémových změn) a z hlediska střednědobé a dlouhodobé perspektivy (Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Koncepce a Strategie zaměstnanosti ČR do roku 2020 - Záruky pro mladé, operační programy Evropského sociálního fondu pro programovací období 2014 - 2020) se všemi zainteresovanými partnery – ministerstva, ÚP ČR, Hospodářská a Agrární komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz institucí obchodu a cestovního ruchu a další reprezentanti zaměstnavatelů, ČMKOS, kraje, asociace středních škol, AIVD atd. Do programové struktury celostátního semináře budou integrovány 2 hlavní tematické bloky pokrývající aktuální problematiku počátečního a dalšího odborného vzdělávání, stejně jako i aktivní politiky zaměstnanosti.