Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. MŠMT je schválilo jako metodický pokyn na kopnci března 2015.


Standardy_kvality_pece_o_deti_NUV_def.pdf Tisková zpráva (369,15 KB)


Standardy kvality mají za cíl zajistit srovnatelnou kvalitu v zařízeních napříč celou Českou republikou a tuto kvalitu nadále podporovat a zvyšovat. Standardy byly na konci roku 2014 za pomoci České školní inspekce pilotně ověřeny v praxi, a to přímo v deseti zařízeních. Vycházejí z aktuálních vědeckých poznatků a poznatků z praxe a byly podrobeny připomínkám dvou set odborných konzultantů včetně MŠMT, MPSV nebo veřejného ochránce práv. Na jeho vzniku se podíleli i zástupci mladých dospělých, kteří mají dlouhodobou osobní zkušenost se životem v zařízeních ústavní výchovy.

Standardy_kvality_plne_zneni.pdf Standardy kvality péče o děti – finální podoba dokumentu

Více informací o realizaci a výsledcích pilotního ověření se dočtete v Závěrečné zprávě z pilotního ověření

Další informace naleznete také zde.