Zpravodaj Pospolu

Příklady dobré praxe a podrobnosti o spolupráci škol a firem zapojených do projektu přináší nově vydaný Zpravodaj Pospolu. Další aktuality z projektu Pospolu naleznete zde.