Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) nabízí program zaměřený na vytváření prakticky orientovaných výstupů, materiálů do výuky, různých platforem, publikací a jiných inovativních a dlouhodobých výstupů.

Evropské středisko pro moderní jazyky Rady Evropy (ECML) se sídlem ve Štýrském Hradci, ve kterém je Česká republika prostřednictvím MŠMT zastoupena, nabízí v současné době 6. program činností na období 2020–2023. Program s názvem Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání: měnit kontexty, rozvíjet kompetence se věnuje těmto 5 prioritním oblastem:

  • Odborníci v jazykovém vzdělávání jako hybatelé změn
  • Práce s hlavními dokumenty a zdroji Rady Evropy
  • Výuka a učení se cizích jazyků jako hlavní téma
  • Bilingvní a vícejazyčné vzdělávání pro nové desetiletí
  • Organizace jazykového vzdělávání

Při této příležitosti bychom Vás rádi přizvali k předložení projektových návrhů do tohoto programu. Termín pro odevzdání návrhů je do 22. dubna 2019.

ECML Výzva k předložení návrhů

 

Komu je tato výzva určena?

Výzva je určena všem, kteří se chtějí podílet na inovacích v jazykovém vzdělávání a kteří mají zájem o mezinárodní spolupráci v projektech. Zejména je tedy určena lektorům, učitelům, vědeckým pracovníkům, tvůrcům osnov a autorům výukových materiálů.

 

Jaká jsou témata?

Kromě prioritních oblastí jsou další podrobnosti k tématům projektů uvedeny na stránkách programu www.ecml.at/call. Všechna témata jsou v souladu s prioritami české vzdělávací politiky.

 

Jak má projekt vypadat?

Projektový tým ECML se skládá ze 4 jazykových expertů, kteří žijí a pracují ve 4 různých členských státech ECML. Experti v pozici projektových koordinátorů nebo členů projektového týmu realizují různé projektové úkoly. Jedním z pracovních jazyků projektu musí být buď angličtina, nebo francouzština. Projekt obvykle trvá dva až čtyři roky. Během projektu probíhá mnoho mezinárodních setkání, workshopů, webinářů a pracovních výměn. Cílem projektu je vytváření prakticky orientovaných výstupů, materiálů do výuky, různých platforem, publikací a jiných inovativních a dlouhodobých výstupů.

 

Jak se mohu výzvy zúčastnit?

Buď v roli projektového koordinátora, nebo v roli člena projektového týmu. Bližší požadavky naleznete zde: www.ecml.at/call

ECML Vám poskytne možnost spolupráce v mezinárodním prostředí, s využitím svého vynikajícího technického i personálního zázemí a s možností spolupráce se zahraničními experty.

Bližší informace k podání projektové výzvy včetně všech podmínek a termínů naleznete zde: www.ecml.at/call