Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost

Výzva k přihlášení příspěvků na konferenci Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství.

Mezinárodní konference Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost se uskuteční 11.–13. 9. 2019 v Bratislavě. Jedná se o prestižní konferenci s dlouhou tradicí, kterou zastřešuje Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství (IAEVG), nejstarší a největší mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství, která má členy z 36 zemí. 

Jde o skvělou příležitost potkat se s přibližně 350 nejvýznamnějšími vědci, kariérovými poradci a tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa a aktivně se zúčastnit konference s příspěvkem, který se vztahuje ke kariérovému poradenství, k tématům konference i dalším blízkým tématům, kterým se věnujete. Výzva k přihlášení příspěvků je otevřená do 15. 4. 2019. Více na webu konference: https://iaevgconference2019.sk/.

Centrum Euroguidance touto cestou nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek. Primárně chceme takto podpořit poradce ze škol, úřadů práce i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje.

Přihlašování, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů, najdete zde: https://www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/. Přihlášeným zájemcům potvrdíme, zda byli vybráni k podpoře účasti, takto hrazená místa jsou limitovaná. 

Paralelně se registrujte jako účastníci i přímo na slovenské verzi webu konference, najdete tam více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci. Kdykoli se na nás obracejte pro více informací: euroguidance@dzs_cz.