Inkluze v hodinách angličtiny

Spuštěno přihlašování na trojici odborných konferencí pro vyučující anglického jazyka.

NÚV a Oxford University Press společně pořádají trojici konferencí na téma Společné vzdělávání - inkluze v hodinách angličtiny:

  • Praha: 17. května 2016- Autoklub ČR, Opletalova 29
  • Ostrava, 18. května 2016 - Akademický filmový klub - Kino Vesmír, Zahradní 1741/17, Moravská Ostrava
  • Brno, 19. května 2016 - Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6

TEMATICKÉ OBLASTI KONFERENCE:

Metodická podpora pro vzdělávání žáků s LMP
přednášející: Mgr. Michaela Trnová

Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem při naplňování společného vzdělávání
přednášející: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Sociální aspekty spojené s odlišností a praktické aktivity podporující inkluzi
přednášející: Mgr. Šárka Dohnalová


Více o konferenci a registrace