Konferece Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu - 19. 11. 2015

O klíčových změnách ve vzdělávacím systému bude v panelové diskusi hovořit náměstkyně NÚV Jana Zapletalová

Konference, která se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, bude rozdělena do 3 bloků:

  • společné vzdělávání žáků
  • změny ve financování regionálního školství
  • podpora profesního rozvoje učitelů

Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Program: http://www.msmt.cz/uploads/konference.pdf.

Další informace: zde.