Strategie vlády v boji s korupci

  Údaje k úkolu 2.2.4 Strategie vlády v boji proti korupci od roku 2013.

Poradenské, konzultantské a právní společnosti, se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb 


roku 2013
Název poradenské/konzultantské Smluvní vztah uzavřen Hodinová sazba za poskytovanou  službu v Kč Zdroj financování
  /auditorské společnosti
  od do   Rozpočtové prostředky organizace Prostředky EU
CPS consulting, s.r.o. 22.12.2005 neurčitá 360 x  
V r. 2013 celkem 397040,- Kč          
JUDr. Jan Brož 10.7.2007 neurčitá 440 x  
V r. 2013 63624,-Kč          

 

1. pololetí roku 2014

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

CPS consulting, s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

22.12.2005

částka se odvíjí dle typu zakázky

Rozpočtové prostředky organizace

 

2. pololetí roku 2014

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

CPS consulting, s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

22.12.2005

částka se odvíjí dle typu zakázky

Rozpočtové prostředky organizace

Bohemia VZ, s.r.o. -- právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace

CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 2.500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace

 

1. pololetí roku 2015

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

Bohemia VZ, s.r.o. -- právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace

CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 2.500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace


1. pololetí roku 2016

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10. 7. 2007

paušální částka

2.200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

Mgr. Monika Sedláková, advokátka

7. 4. 2016

paušální částka 20.000,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace


2. pololetí roku 2016

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10. 7.2007

paušální částka

 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

Mgr. Monika Sedláková, advokátka

7. 4. 2016, ukončena 31. 8. 2016

paušální částka 20.000,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

Otidea avz s.r.o.

8. 9. 2016

hodinová sazba 1.600,-/hodina

Rozpočtové prostředky organizace

Advokátní kancelář Ostrý & Co., s.r.o.

7. 12. 2016

hodinová sazba 2.000,- /hodina

Rozpočtové prostředky organizace