Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula odborného vzdělávání v přímé návaznosti na rozvoj systému kvalifikací, zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů odborného vzdělávání a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě školních vzdělávacích programů, apod.; při těchto činnostech respektuje vazby a souvislosti s vývojem Národní soustavy kvalifikací (vyplývající ze zákona 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Oddělení zejména 

 • vytváří, inovuje a posuzuje vzdělávací programy odborného vzdělávání v předmětných oblastech; pro tyto účely využívá zejména spolupráci s oborovými skupinami, které řídí v oblasti své působnosti,
 • poskytuje metodickou podporu a poradenství školám při tvorbě školních vzdělávacích programů,
 • ve spolupráci s oddělením 1.1 sleduje a vyhodnocuje efektivitu rámcových vzdělávacích programů, shromažďuje informace o jejich realizaci a podněty pro úpravy odborných částí RVP,
 • systematicky sleduje vývojové trendy v příslušných odvětvích,
 • vytváří, inovuje a posuzuje koncepci technického vzdělávání ve vzdělávacích programech odborného vzdělávání včetně specifických oblastí zaměřených zejména na informační technologie a úspory energií,
 • podílí se na zajišťování procesů vymezování kvalifikací a tvorby, úprav a schvalování kvalifikačních a hodnoticích standardů,
 • sleduje informace o vývoji kvalifikačních požadavků v daných oblastech a využívá je při metodické podpoře tvorby kvalifikačních standardů a při tvorbě, posuzování a inovaci kurikulárních dokumentů,
 • zajišťuje provázanost požadavků zaměstnavatelů definovanou prostřednictvím NSP a NSK se soustavou oborů vzdělání a RVP,
 • poskytuje podněty a podklady pro tvorbu metodických materiálů a zpracování koncepčních dokumentů odborného vzdělávání,
 • podílí se na řešení i prezentaci důležitých témat spojených s tvorbou kvalifikačních standardů a vzdělávacích programů ve vztahu k MŠMT, školským orgánům krajů, sociálním partnerům a odborné veřejnosti,
 • spolupracuje s mezinárodním oddělením – centrum Europass  při zpracování dodatků k vysvědčení,
 • spolupracuje s oddělením poradenství, pro které připravuje podklady pro portál www.infoabsolvent.cz týkající se charakteristiky a dalších údajů ze vzdělávacích programů oborů vzdělání,
 • podílí se na národních i mezinárodních aktivitách ústavu zejména v kurikulární oblasti.