Seminář k mnohojazyčným třídám

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádal NÚV v dubnu 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole. Dvoudenní setkání vedené zahraničními odborníky bylo zaměřeno především pro učitele základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Tématem semináře byla role jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a role vyučovacího jazyka ve výuce.

Semináře se účastnili 3 – 4 učitelé z jedné školy, ideálně ve složení učitel cizího jazyka, učitel češtiny, učitel odborného předmětu, ředitel školy. Pracovními jazyky semináře byly angličtina a němčina. Účast byla bezplatná.

Prezentace ke stažení:

Chantal_SMC - awareness of plurilingualism and multilingualism.pptx
Chantal_SMC objectives on - with different languages.pptx
Chantal_SMC other activities - Saint Nicholas.pptx
Chantal_SMC strategies to understand - to be understood.pptx
Chantal_SMC What's in a name.pptx
Chantal_Who are these people.pptx
ECML Graz_Maskova.pptx
EU and Multilingualism_Zemanek.ppt
TLamb_Workshop Prague April 2016_NoLogo 2.pptx

Pozvánky, představení lektorů

Multilingual classrooms seminar_programme official_080416.pdf

Podpora mnohojazycnych trid_CZ.pdf

Supporting multilingual classrooms_EN.pdf

Introduction_Muller_Lamb_CZ.pdf

Introduction_Muller_Lamb_EN.pdf

Výstupy účastníků

BENEFITS FOR PLURI CHILDREN.docx
Benefits for Plurichildren.jpg
Benefits of plurilingual activities.docx
OCEAN IN THE MOTION.docx
Ocean in the motion.jpg
Our home our world.jpg
OUR HOME_OUR WORLD.docx
PREPARING A CUP OF COFFEE.docx
Preparing a cup of coffee.jpg

Seminář měl za cíl odpovědět na tyto otázky:

  • co se skutečně skrývá pod pojmem mnohojazyčnost,
  • jak rozvíjet a využívat účinné metody a strategie, které čerpají z role rozmanitého jazykového prostředí ve škole,
  • jak přizpůsobovat výukové materiály pro jazykové potřeby své třídy a školy,
  • jak definovat jazykové cíle ve vyučovacích předmětech,
  • jak ve výuce využít ve prospěch ostatních žáků odlišné mateřské jazyky žáků-cizinců,
  • jak podporovat mnohojazyčnost jako součást ŠVP a vlastního hodnocení školy.

Další informace


Seminář byl organizován Evropským střediskem pro moderní jazyky při Radě Evropy a je spolufinancován Evropskou komisí. Uskutečnil se ve dnech 14. – 15. 4. 2016 v Praze.

asd.jpg