Způsob poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Místa podání žádosti:
- Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
- elektronická podatelna sekretariat@nuv_cz

žádosti a poskytnuté informace