Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Obsáhlá metodika vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením.

Na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejňujeme publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením. Jde o historicky první a unikátní materiál svého druhu, který je vytvořen přímo na míru neslyšícím žákům. Vznikal ve spolupráci s komunitou neslyšících, učiteli a odborníky z vysokých škol. Je možné jej číst v češtině anebo sledovat v českém znakovém jazyce, a to zcela rovnocenně. 

OBSAH:

  • Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce
  • (Andrea Hudáková)
  • Jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením podle preferovaného jazyka (Anna Cíchová Hronová – Pavlína Marešová)
  • Jazykové vzdělávání neslyšících dětí v předškolním věku (Veronika Zemánková)
  • Jazykové vzdělávání neslyšících žáků v mladším školním věku (Veronika Zemánková – Anna Cíchová Hronová)
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho vztah k problematice jazykového vzdělávání neslyšících žáků  (Jan Andrejsek)
  • Jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků (Marie Komorná)
  • Spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů ve výuce češtiny neslyšících žáků (Lucie Štefková – Radka Zbořilová)
  • Učební materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením (Žofie Nedbalová)
  • Literatura

Další část publikace se připravuje, bude praktičtěji zaměřena, včetně sady pracovních listů a lektorského kurzu pro učitele.

Více informací

TISKOVÁ ZPRÁNA