NÚV na mezinárodním semináři v Parlamentu ČR

Zástupci NÚV se zúčastnili mezinárodního odborného semináře Kvalifikovana pracovni síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky.

Setkání v prostorách Parlamentu České republiky, které moderoval Ivo Jupa (NÚV),  připravila Evropská komise ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Za NÚV vystoupila Helena Úlovcová s příspěvkem na téma Odborné vzdělávání: zkušenosti ČR v evropské perspektivě.


Program semináře Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky

1.10.2015

9.00 – 9.30 Úvod

 • Ivan Pilný, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
 • Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice
 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

9.30 – 10.15 Odpovídá kvalifikační struktura české pracovní síly potřebám konkurenceschopné
ekonomiky?

 • Klára Kalíšková, CERGE-EI – prezentace studie o nesouladu mezi nabízenými a
 • požadovanými dovednostmi na českém trhu práce
 • Radek Špicar, vice-prezident Svazu průmyslu a dopravy

11.00 – 11.30 Odborné vzdělávání: zkušenosti ČR v evropské perspektivě

 • Jan Varchola, Evropská komise, DG Employment
 • Helena Úlovcová, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání

11.30 - 12.45 Predikce potřeb trhu práce

 • Alena Zukersteinová, European Centre for the Development of Vocational
 • Training (CEDEFOP)
 • Sandra Hoffman, WiFOR, Germany
 • Sandra Lilley, Sector and Local Analysis Manager, CITB, Velká Británie
 • Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky (Univerzita Karlova) a hlavní
 • expert projektu Překvap (FDV)
 • Jan Marek, náměstek ministryně, MPSV (tbc)

14.00 - 15.00 Spolupráce mezi školami a firmami v neduálním systému vzdělávání

 • Veronique Feijen, MBO Raad, Nizozemí
 • Jose Louis Fernandez, TKNIKA, Španělsko
 • Christophe Donon, AFPA, Chairman of European Vocational Training Association,
 • Francie
 • Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro vzdělávání, MŠMT

15.45 – 17.00 Panelová diskuse: Jak zajistit správnou kvalifikační strukturu – formulace doporučení

 • Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro sekci vzdělávání, MŠMT
 • Jan Marek, náměstek pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky, MPSV (tbc)
 • Eduard Muřický, náměstek pro sekci průmyslu, MPO
 • Jan Rafaj, vice-prezident Svazu průmyslu a dopravy
 • Vít Samek, místopředseda ČMKOS
 • Zdeněk Somr, vice-prezident Hospodářské komory (tbc)