Metodické komentáře ke Standardům: Český jazky a literatura

Na RVP.CZ uveřejňujeme  Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní. 

Minimetodiky obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV. Odůvodňují nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh. Zohledňují jak potřeby nadaných žáků (excelentní úroveň), tak žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Ilustrativní úlohy vycházejí z práce s textem, tj. ukázek z knih pro děti a mládež převážně od českých autorů. Zahrnují návrhy na opravy a hodnocení slohových prací, a to jak v projevu mluveném, tak i psaném.
Součástí Metodických komentářů jsou rovněž výsledky výzkumného šetření dosud ověřených očekávaných výstupů (minimální úroveň).