Jak prokázat zaměstnavateli zkušenost ze stáže? Poradíme

Nový formulář dokumentu Europass mobilita

Každý, kdo absolvoval pracovní nebo studijní stáž, ať už v České republice nebo v zahraničí, si může zažádat o vystavení dokumentu, který potrvdí jeho zkušenosti a získané kompetence.

Dokument nazvaný Europass mobilita informuje o délce pobytu v zahraničí, o náplň vykonávané činnosti a informuje potenciálního zaměstnavatele o všechn pracovních, organizačních, jazykových, sociálních nebo počítačových schopnostech a dovednostech, které stážista během svého pobytu získal nebo je zdokonalil.

Dokument vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.). Europass-mobilitu je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze ji vydat i zpětně. 

Jak postupovat, když chci dokument Europass mobilita