‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Vzdělávání a práce .cz

ST01.jpg Portál vzdelavaniaprace.cz vzniká proto, aby poskytnul podporu každému, kdo se rozhodne vykročit na cestu za lepší prací. Tato podpora bude tím vydatnější a adresnější, čím více budete tento web využívat. Vaše návštěvy nám umožní průběžně – až do roku 2015 – zlepšovat prostředí webu i přesnost a kvalitu poskytovaných informací.

 

Zvýšení kvalifikace pomůže zlepšit postavení

Jak vyplývá ze studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“, téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim kvalifikační osvědčení získané v rámci projektu Národní soustava kvalifikací (NSK) může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup na lepší pozici v zaměstnání si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.    

 

Národní soustava kvalifikací

Víte, že i vy máte možnost získat celostátně platné osvědčení pro znalosti a dovednosti, kterými disponujete, ale na které nemáte žádné osvědčení? Stačí se přihlásit a uspět ve zkoušce z vámi zvolené profesní kvalifikace.  

 

Téměř polovina lidí si myslí, že jim osvědčení o kvalifikaci může přinést zvýšení mzdy

Jak vyplývá ze studie "Systémový rozvoj dalšího vzdělávání", téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim získané kvalifikační osvědčení může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup v zaměstnání na lepší pozici si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.

 

NSP a NSK pomohou Úřadu práce

nsk.jpg Praha 13. dubna (PROTEXT) - Osvědčení o získání profesní kvalifikace vlastní v České republice již více než 30.000 lidí, přičemž každý půl rok se tento počet zdvojnásobuje. Tato informace zazněla mimo jiné na kulatém stole na téma budování systémů NSP a NSK, kterého se zúčastnili pracovníci Úřadu práce ČR zapojení do projektu Rozvoj služeb a spolupráce Úřadu práce se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce.

 

Pardubická konference k NSK přinesla zajímavé podněty

Pardubice, 14. února 2012 - Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Jak najít uplatnění na trhu práce?

 

Konference NSK2

První konference projektu NSK2 se konala 30. listopadu 2011 v hotelu Pyramida v Praze

 

NSK aneb jak podnikatel díky kvalifikacím ke štěstí přišel

HW_logo.jpg HW server, 27.9.2011 Jak mohou zaměstnavatelé najít kvalifikované pracovníky, kteří v současnosti v mnoha oborech chybí? A jak najdou uplatnění desetitisíce lidí, kteří se snaží nalézt odpovídající zaměstnání se svou stávající kvalifikací? Jak odstranit tyto disproporce na trhu práce, když uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů v současnosti již neodpovídá potřebám zaměstnavatelů, a když vzdělávací systém nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok? O možném řešení těchto problémů budou diskutovat účastníci odborné konference s názvem „Národní soustava kvalifikací – systém celoživotního učení pro trh práce“.  

 

Nové stránky projektu

S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

 

Nová pravidla pro rekvalifikace

UN_logo.jpg Učitelské noviny č. 33/2009  Dochází k propojení kurzů s Národní soustavou kvalifikací  Od začátku fungování Národní soustavy kvalifikací se hovořilo o tom, že zájem dospělých o kurzy zasazené do rodícího se systému dalšího vzdělávání, bude nutné výrazně popíchnout - finančně i legislativně. A právě jedním takovým motivačním šťouchancem by mohla být nová vyhláška o rekvalifikacích, která na tomto poli vzdělávání zásadně mění pravidla hry.     

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6