Téměř polovina lidí si myslí, že jim osvědčení o kvalifikaci může přinést zvýšení mzdy

Jak vyplývá ze studie "Systémový rozvoj dalšího vzdělávání", téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim získané kvalifikační osvědčení může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup v zaměstnání na lepší pozici si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.

12.6.2012 Kariera.iHNed.cz   Projekt Národní soustava kvalifikací nabízí možnost získat kvalifikaci, aniž by se občané museli vrátit do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Stačí vykonat zkoušku a získat kvalifikační osvědčení. To je uznáváno jako veřejná listina a má stejnou váhu jako například vysvědčení, výuční list, či občanský průkaz.

"Složením kvalifikační zkoušky občan potvrdí, že má požadované znalosti a dovednosti. Zkoušející nezkoumá, jakým způsobem jich dosáhl. Mohl chodit do kurzu, školy, naučit se to sám nebo od dědečka. Důležité je prokázat, že danou profesi opravdu ovládá," vysvětluje Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2 a dodává: "Chceme pomoci lidem, kteří se vyučili v jiném oboru, nebo nedokončili střední školu. Projekt by měl přispět k jejich vyšší flexibilitě a adaptibilitě na trhu práce. Získané osvědčení jim může přinést nové pracovní místo nebo povýšení."

V ČR je ve srovnání s průměrem EU pouze malé procento lidí, kteří nedosáhnou na středoškolské vzdělání. Podle serveru dvmonitor.cz zůstává se základním vzděláním pouze 9 % české populace, zatímco v EU je to až 3krát více lidí. Nezaměstnanost v této skupině je však překvapivě vysoká - práci nemá více než čtvrtina z nich. Oproti západoevropským zemím se však vzdělávání zúčastnilo pouze necelých 15 % občanů, přestože nabídka kurzů zahrnuje široké spektrum ve všech regionech ČR.

Bariérou jsou finance a strach ze zkoušky

"Až 41 % občanů má obavu, že budou muset za zkoušku platit, proto se ani nepřihlásí. Přitom právě osvědčení o kvalifikaci je tou nejlepší investicí do kariéry, která se mnohonásobně vyplatí," říká Ivo Jupa. Do budoucna řešitelé projektu plánují, že zkoušku uhradí úřad práce. Prozatím je tato zkouška hrazena jen v případě, že je nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu, který provozuje vzdělávací instituce s platnou akreditací podle zákona 435/2004 Sb.

Lidé se také často obávají, že zkoušku nezvládnou nebo budou muset vystupovat před zkušební komisí. "Není potřeba mít obavy, že by se vás autorizovaná osoba snažila nachytat na švestkách. Co je potřeba umět ke zkoušce si můžete kdykoliv prohlédnout na webové stránce vzdelavaniaprace.cz, kde jsou jednotlivé dovednosti popsány. Navíc každý účastník zkoušky dostane předem instrukce, jak bude zkouška probíhat," dodává Jupa.