Informační systém

nsk.jpg Informační systém je veřejně přístupný na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz . Již v době zahájení projektu NSK2 obsahoval podrobné údaje o více než 160 profesních a 35 úplných profesních kvalifikacích.

Informační systém NSK povinně zveřejňuje mj. tyto údaje:
  • název a číselné označení kvalifikace
  • určení, kterého povolání se kvalifikace týká
  • kvalifikační standard
  • hodnoticí standard
  • název příslušného autorizujícího orgánu
  • seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dané kvalifikace.
Hodnoticí standard každé profesní kvalifikace uvádí mj. ještě:
  • požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby
  • požadavky na materiálně-technické zázemí zkoušky
  • výši úhrady za zkoušku
  • dobu trvání zkoušky.