Jak pracovat s informacemi pro mládež?

Nově přijatá Evropská charta informací pro mládež stanovuje 9 principů: kromě nezávislosti, profesionality a dostupnosti jsou to například i participace, etika nebo respektování potřeb mladých lidí.  

Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. valném shromáždění Eryica, v portugalském Cascais v dubnu 2018. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy práce s informacemi pro mládež a jsou základem pro minimální standardy a měřítka kvality.

HLAVNÍ PRINCIPY:

  1. nezávislost
  2. dostupnost
  3. inkluze
  4. respektování potřeb
  5. podopora
  6. participace
  7. etika
  8. profesionalita
  9. proaktivita


Devítka_charta.png


EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ - celé znění v českém překladu 

Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých strategických materiálů. 

Vychází z ní Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR

Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.