Celostátní setkání pracovníků ICM

Na tradičním podzimním setkání zástupců 42 informačních center pro mládež bude předána cena Dobrovolník roku 2015 

Na celostátním setkání ICM si zástupci vymění své zkušenosti a seznámí s plány a aktivity do budoucna. ICM, která úspěšně prošla procesem certifikace, získají osvědčení. Zástupce MŠMT předá ocenění Dobrovolník ICM roku 2015 těm dobrovolníkům, kteří v tomto roce ICM pomohli a byli pro něj přínosem.
 
V celorepublikové síti inforačních center je nyní 42 ICM, z toho 19 certifikovaných. 
 

Více o NICM.