Atakující obrazy - až do 31. října 2016 ve Zlíně

NÚV se podílí na celostátní přehlídce  výtvarných prací dětí a mládeže

Zveme Vás na 15. ročník přehlídky, která kromě kulturního zážitku nabízí i prezentaci aktuálního pojetí a směřování metodických postupů výtvarných pedagogů při práci s dětmi a mládeží.


Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016 v 11 hodin v Kovárně VIVA a.s. (Vavrečkova 5333, 74. budova, Zlín). Výstava bude otevřena od pondělí 17. října vždy každý všední den od 10 do 16 hodin, a to až do 31. října 2016.


Podle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS, útvar ARTAMA), které přehlídku připravilo, je jejím cílem "nalézat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění."  Název Atakující obrazy reaguje na "nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. "

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se statutárním městem Zlínem, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Přehlídka se připojuje ke kampani na podporu čtení Rosteme s knihou.

Pozvanka_vernisaz_15.CP..jpg  Pozvánka na vernisáž