Online pasti: jak se nestát obětí kybernetické kriminality

Výstavou v NICM se připojujeme k Evropskému dnu informací pro mládež.

Sedmnáctý duben je každoročně Evropským dnem informací pro mládež. Národním informačním centru pro mládež Na Poříčí 1035/4 zahajujeme 17. dubna výstavu nazvanou Online pasti. Na osmi výstavních panelech předvedeme příklady a poučení z oblasti kybernetické kriminality, nabídneme možnosti prevence a seznam poradních organizací. V rámci akce mohou mladí lidé také vyplnit kvíz o přístupových právech aplikací, nebo se pokusit odhalit phishingové stránky.


Hlavním cílem Evropského dne informací pro mládež je zvýšit povědomí mládeže o Informačních centrech pro mládež (ICM) a jejich službách. V rámci oslav tohoto významného dne pořádají ICM v Evropě a Česku rozličné akce – besedy, výstavy, internetové služby zdarma apod. Česká ICM v týdnu 16. – 20. dubna zpravidla pořádají dny otevřených dveří, v rámci kterých mladým lidem předvádějí svou činnost. Například ICM Petrovice u Karviné přichystalo krátkou videopozvánku k propagaci celé sítě.

Informační síť pro mládež v ČR