Cirkulární ekonomika - odborný panel projektů P-KAP a Europass

Zajímá vás téma cirkulární ekonomiky a možnosti zapracování témat souvisejících s životním prostředím a lidskou činností do RVP? Jak promítnout tato témata do ekonomického vzdělávání a společenských věd?  Odpovědi nabídne Odborný panel projektů Podpora krajského akčního plánování a Europass, na němž vystoupí zástupci InCien Akademie Institutu cirkulární ekonomiky. Termín konání 11. 8. 2021.

Srdečně Vás zveme na jednání odborného panelu projektu P-KAP, který se uskuteční ve spolupráci s projektem Europass.

Témata odobrného panelu: Představení cirkulární ekonomiky v návaznosti na rámcové vzdělávací programy a Green a ditigal training - metodické ukotvení konceptu cirkulární ekonomikcy.

Akce se koná 11. srpna v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1,www.kampushybernska.cz/kontakt)

Podrobnosti zde. Případné dotazy směřujte na office.pkap@npi_cz (office.pkap@npicr_cz)

REGISTRACE

Těšíme se na setkání s Vámi.

Projektový tým P-KAP


 
 
 

Upozorňujeme, že účastníci musí splňovat aktuální opatření vlády ČR či jiných orgánů ochrany veřejného zdraví platných v době konání akce. Děkujeme za pochopení.