Podpora pro vaše další akční plánování

vše pro školy stručně a přehledně srovnané "balíčky" metodické podpory najdete na stránce metodické podpory ŠAP a PA vše pro kraje stručně a přehledně srovnané "balíčky" metodické podpory...
 

Projekty více škol - inspirace na webináři P-KAP

Projekty, na kterých spolupracuje více škol, umožňují rozvíjet podnikavost žáků i učitelů. V projektech mohou být zapojeny nejen střední školy různých typů, ale i školy různých stupňů. Tyto...
 

Jak předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání?

Inspiraci nabízejí stručně a přehledně zpracované materiály projektu P-KAP. Proč mladí lidé opouštějí školu nebo obor, který si zvolili, ještě dřív, než studium dokončí? Důvodů a příčin...
 

 Všechny zprávy

100 %

Kraje

84 %

Školy

100 %

Projekt

Metodická podpora

EDUSÍŤ

Edusíť se postupně rozrůstá Spoustili jsme moderní nástroj, online metodické sítě odborníků ve všech 14 krajích republiky pokrývající všechny tematické obsahové oblasti akčního plánování...
 

Podpora ŠAP/PA

Pojetí jednotlivých oblastí intervence ucelené informace ke každé z 9 tematických oblastí krajského akčího plánování: manažerské shrnutí, podrobná SWOT analýza každé oblasti, její...
 

Podpora KAP

Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování (tzv. oblastí intervence) V této sekci najdete především aktuální komplexní pojetí všech tematických oblastí akčního plánování (tj....
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

                                     


   __CC.jpg       

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg